Full 1
ToistaPlay
Full 1
ToistaPlay

Keski-Rengon Erä ry on perustettu vuonna 1938 ja on Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piirin jäsenseura. Seuran jäsenmäärä vuonna 2021 on 88 henkilöjäsentä, joista aktiivisia metsästyksen harrastajia on n. 40. Naisjäseniä Erässä on kuusi. Koko jäsenistön keski-ikä on 59 vuotta.

Metsästysmaata Erällä on käytettävissään hirvenmetsästykseen n. 5900 ha. Näistä metsästysmaista on pienriistan metsästykseen käytettävissä n. 4600 ha. Metsästysmaat on vuokrattu pääosin yksityisiltä maanomistajilta. Lisäksi maita on vuokrattu Metsähallitukselta, Hämeenlinna –Vanajan seurakunnalta ja Hämeenlinnan kaupungilta.

Päämetsästysmuotona on syksyinen hirvenmetsästys, johon osallistuu keskimäärin 40 Erän jäsentä. Valkohäntäpeuran metsästykseen osallistuu vuosittain n. 50 seuran jäsentä.      Metsästyksen ohella tärkeä osa metsästysseuran toimintaa on riistanhoito. Riistakantojen elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi seuran jäsenet pitävät yllä ruokintapaikkoja alueilla, jossa riistaeläimet viihtyvät. Osa jäsenistä on perustanut ja ylläpitää riistapeltoja maillaan. Tärkeää riistanhoitotyötä tekevät myös aktiiviset pienpetopyytäjät, jotka verottavat supikoira- ja kettukantaa vuosittain useilla kymmenillä yksilöillä. Lisäksi seuran jäsenet osallistuvat vuosittain riistakolmion kesä- ja talvilaskentaan seuran alueella olevalla riistakolmiolla, sekä tarvittaessa osallistutaan hirvieläinten ja ilvesten maastolaskentoihin.

Seuralla on useita vapaaehtoisia jäseniä, jotka yhteistyössä viranomaisten kanssa SRVA toiminnan merkeissä jäljittävät esim. hirvi- ja valkohäntäpeurakolareissa vahingoittuneita eläimiä.

Keski-Rengon Erä on panostanut viimevuosina voimakkaasti seuran alueella asuvien nuorten saamiseksi metsästysharrastuksen pariin, jotta vältyttäisiin tulevaisuudessa seuran "ukkoutumiselta". Vuonna 2009 aloitettiin ensimmäinen nuorisoakatemia, joka oli kohdennettu seuran jäsenten ja alueen maanomistajien poikien ja tyttöjen, ikähaarukalta 14-16 vuotta, saamiseksi mukaan metsästysharrastukseen . Seuran aktiivisuus nuorisotyössä palkittiinkin vuonna 2011, kun Suomen Metsästäjäliiton "Vuoden nuorisoystävällisin seura" kilpailussa Erä palkittiin ensimmäisellä palkinnolla.

Etelä-Hämeen kennelpiirin jäsenenä Erä on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä metsästyskoiraharrastuksen eteen. Seuran metsästysmailla järjestetään vuosittain useita metsästyskoirien jäljestämiskokeita ja seuran maja Kakarilla on toiminut usein kokeiden tukikohtana.